Trenutno nije omogućena kupovina kurseva preko online portala. Ako želite da kupite izabrani kurs, možete nam se obratiti na email: info@webiz.me

Alati za upravljanje projektima

Kurs ima za cilj da polaznike upozna sa osnovnim metodama i tehnikama koje se koriste u upravljanju projektima. Kurs će na osnovu kratkih teorijskih postavki dati praktične alate koje polaznici mogu prilagoditi potrebama svojih projekata.

Predsednik IPMA Srbija

Vladimir Obradović

Vladimir je predsednik IPMA Srbija, međunarodno sertifikovani trener, konsultant i kouč u oblasti upravljanja projektima. Iza sebe ima preko 100 održanih treninga i više od 15 godina iskustva u radu sa različitim organizacijama na unapređenju projektnog menadžmenta. Bogato internacionalno iskustvo u projektnoj areni stekao je kao predavač/trener u regionu, SAD-u i Ruskoj Federaciji.

Alati za upravljanje projektima

Cena kursa iznosi: 250‎€

Kurs ima za cilj da polaznike upozna sa osnovnim metodama i tehnikama koje se koriste u upravljanju projektima. Kurs će na osnovu kratkih teorijskih postavki dati praktične alate koje polaznici mogu prilagoditi potrebama svojih projekata. Sadržaj kursa je univerzalan i nije vezan ni za jednu određenu metodologiju i može se koristiti kao deo pripreme za polaganje ispita i sticanje sertifikata kod domaćih i međunarodnih organizacija.

Lekcije:

1. Analiza konteksta
2. Ciljevi projekta
3. Obuhvat projekta
4. Organizacija za projekat
5. Planiranje vremena
6. Planiranje resursa
7. Planiranje kvaliteta
8. Finansijski plan projekta
9. Upravljanje rizikom
10. Praćenje i kontrola