CFA, PhD

Vladimir Pavlović

Ja sam Vladimir Pavlović i imam veliko iskustvo u procesu investiranja radeći kao portfolio menadžer prvog equity fonda u Srbiji, zatim kao savetnik kompanijama koje su tražile dodatno finansiranje putem dokapitalizacije, a sa inovativnim kompanijama radim i kao mentor. Aktivan sam investitor i ulažem u različite tipove aktive, a ovde je relevantno pomenuti da sam bio Vodeći investitor u prvoj crowdlending kampanji u Srbiji, te da sam investirao svoja sredstva (i svoje vreme) u nekoliko start-up ideja u Srbiji.


How to build a winning pitching deck – Kako najbolje predstaviti vašu kompaniju?

Besplatan kurs

Predstavljanje kompanije pred investitorima je vrlo zahtevan poduhvat jer u kratkom vremenu treba ostaviti dobar utisak, treba privuci pažnju investitora, ali ne treba preterati u obećanjima jer ih to može odvratiti od želje da se bliže upoznaju sa vašim timom i vašim proizvodom. Na ovom kursu će biti predstavljena forma ali i način prezentovanja vaše ideje (ili proizvoda), vašeg tima i sinergije koja se očekuje sa novim investitorima.

O ovoj temi će vam govoriti Vladimir Pavlović koji ima veliko iskustvo u procesu investiranja radeći kao portfolio menadžer prvog equity fonda u Srbiji, zatim kao savetnik kompanijama koje su tražile dodatno finansiranje putem dokapitalizacije, i koji sa inovativnim kompanijama radi kao mentor.

Izrada ovog videa omogućena je uz pomoć američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj ovog videa isključivo je odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.