Docent, Doktor nauka elektrotehnike i računarstva

Miloš Kostić

Dr. Miloš Kostić je docent Fakulteta za Projektni i inovacioni menadžment u Beogradu. Miloš ima višegodišnje međunarodno iskustvo upravljanja inovacionim projektima primenom agilnih metodologija. Kao projektni menadžer u međunarodnoj istraživačkoj organizaciji Tecnalia, vodi veći broj projekata u kojima se svakodnevno suočava sa izazovima distribuiranih timova, neusaglašenih regulativa, kulturoloških razlika i nedefinisanih očekivanja klijenata. Aktivno koristi agile u svom poslu od 2013. godine, a u poslednje dve godine se posvetio širenju agile pokreta i u oblastima izvan industrije razvoja softvera.

Implementacija agilnih metodologija u upravljanju projektima - benefiti, izazovi i ograničenja

Cena kursa iznosi: 180‎€

Ovaj kurs će vam pružiti objektivan i kompletan prikaz agilnih metoda. Polaznici kursa će dobiti celovitu sliku mogućnosti i problema implementacije agilnih metodologija razvoja, kako i konkretne primere iz prakse kako se ove metodologije mogu prilagoditi realnim uslovima, sa fokusom na Srbiju i IT kompanije koje iz Srbije posluju na globalnom tržištu. Pomoći ćemo Vam ne samo da razumete promene u svom okruženju, već i uspešno odgovorite na njih.


Lekcije

 • 1

  Agile principi: ključne ideje u razvojnoj metodologiji na kojima se zasniva agilni pokret

  • Agile principi: ključne ideje u razvojnoj metodologiji na kojima se zasniva agilni pokret

 • 2

  Agile manifesto i kontekst u kome su se agilne metodologije razvile

  • Agile manifesto i kontekst u kome su se agilne metodologije razvile

 • 3

  Uloge u okviru Agile metodologije: kako da redefinišemo tradicionalne poslove, zadatke i posebno ulogu menadžera?

  • Uloge u okviru Agile metodologije: kako da redefinišemo tradicionalne poslove, zadatke i posebno ulogu menadžera?

 • 4

  Agile artefakti: praktični alati ključni za agilan rad u razvojnim projektima

  • Agile artefakti: praktični alati ključni za agilan rad u razvojnim projektima

 • 5

  Kritički osvrt na Agile: dobar, loš i zao pristup agilnim metodologijama

  • Kritički osvrt na Agile: dobar, loš i zao pristup agilnim metodologijama

 • 6

  Osnovne karakteristike najčešće korišćenih Agile okvira

  • Osnovne karakteristike najčešće korišćenih Agile okvira

 • 7

  Definicija korisničkih zahteva i specifikacija sistema u Agile okvirima

  • Definicija korisničkih zahteva i specifikacija sistema u Agile okvirima

 • 8

  Implementacija i testiranje u Agile okvirima

  • Implementacija i testiranje u Agile okvirima

Prva lekcija će biti objavljena 3. januara.

Nakon toga, na svakih sedam dana očekuje Vas nova lekcija na platformi.

Odaberite način plaćanja:

Plaćanje karticom i PayPal nalogom

Plaćanje putem naloga za uplatu