Koosnivač i softver inženjer

Jovan Milovanović

Završio informacione sisteme i tehnologije na FONu, internacionalni master iz kvantitativnih finansija (IMQF). Softverski inženjer sa iskustvom u finansijskoj industriji. Vodi se primenom inženjerskog načina razmišljanja na poslovne probleme. Nakon rada u Societe Generale banci, koosnivač fintech firme. Kao mlada firma, implementirali svoj softver u jednu od najvećih banaka u regionu. Lansirali prvu online faktoring platformu za finansiranje faktura kao svoj prvi proizvod za šire tržište.


Faktoring i tehnologija u službi digitalnog finansiranja - Kako male i srednje firme mogu lako poboljšati svoju likvidnost?

Besplatan kurs

Male i srednje firme obično imaju izazova u upravljanju tekućom likvidnošću. Tu se često kao uzrok pojavljuju dugi rokovi naplate potraživanja od svojih kupaca. Faktoring kao finansijski proizvod predstavlja adekvatan način da se ovaj problem kratkoročnog finansiranja razreši, a online platforma za finansiranje faktura, Finspot, omogućava firmama da na super jednostavan način izvrše faktoring transakciju odnosno pre datuma dospeća naplate svoja potraživanja.Ovaj kurs je namenjen upravo tim malim i srednjim firmama koje se svakodnevno susreću sa problemima kratkoročnog finansiranja. Biće predstavljeno na koji način firme mogu postati korisnici Finspot-a, šta time dobijaju, koji su preduslovi koje treba ispuniti i na kraju, kako na mnogo lakši način nego što se očekuje mogu da reše problem likvidnosti i posvete se svom poslu.

Izrada ovog videa omogućena je uz pomoć američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj ovog videa isključivo je odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.