profesor @ Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

Katarina Pavlović

Dr Katarina Pavlović ima dvadeset godina profesionalnog iskustva u industriji i tri godine iskustva u visokom obrazovanju. Deset godina je bila na menadžerskim pozicijama sa visokim stepenom odgovornosti u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, što joj danas pruža mogućnost da spaja teoriju iz specijalizovanih menadžment disciplina i praksu. Od 2017.godine, izabrana je u zvanje docenta Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment u Beogradu, gde istraživački naglasak stavlja na prilagođavanje metodologija projektnog menadžmenta savremenim aspektima poslovanja, teorije liderstva i liderske stilove, na agilnu transformaciju i inoviranje poslovnih modela, na sisteme menadžmenta u haordijskim organizacionim sistemima i na aktuelne aspekte upravljanja znanjem i inovacijama.

Liderstvo i timski rad

Cena kursa iznosi: 150‎€

Pravi lideri su danas potrebni svakoj organizaciji, na svim nivoima, kako bi putem povezivanja, kolaboracije i rešavanja problema vodili timove ka zajedničkoj viziji, ostvarujući tako kompetitivnu prednost i održivost. Liderstvo i timski rad su esencijalni za uspeh i postizanje ciljeva u VUCA svetu, zbog čega je ulaganje u lični razvoj ulaganje u uspeh kompanije u budućnosti.


Lekcije

 • 1

  Značaj liderstva u VUCA svetu

  • Značaj liderstva u VUCA svetu

 • 2

  Teorije liderstva

  • Teorije liderstva

 • 3

  Liderski stilovi

  • Liderski stilovi

 • 4

  Stepenice liderstva

  • Stepenice liderstva

 • 5

  Liderstvo i komunikacija

  • Liderstvo i komunikacija

 • 6

  Kreiranje i vođenje tima

  • Kreiranje i vođenje tima

 • 7

  Liderstvo u “novoj normalnosti”

  • Liderstvo u “novoj normalnosti”

U svakom trenutku možete dobiti dodatnu podršku predavača u okviru ekskluzivne zajednice namenjene svim polaznicima kursa.

Odaberite način plaćanja:

Plaćanje karticom i PayPal nalogom

Plaćanje putem naloga za uplatu

Utisci

Profesor koji sa velikim entuzijazmom u svakom predavanju prenosi znanje

"Katarina Pavlović je profesor koji sa velikim entuzijazmom u svakom predavanju prenosi znanje i čini sve da motiviše polaznike kursa da daju svoj maksimum u radu i prevaziđu sopstvene granice u onome što žele da nauče i postignu. Posvećenost i okrenutost onima koji je slušaju, kao i način na koji ulazi u suštinu toga što predaje, a sa druge strane veliko profesionalno iskustvo, čine je predavačem koga ćete uvek želeti ponovo da čujete. Meni lično najviše se dopada struktura predavanja, koja su izuzetno dinamična, sa praktičnim primerima iz prakse i uvek interaktivna, zato što su svi podstaknuti na aktivno učešće i diskusiju."

Marica Maričić, Microsoft Sales Specialist - Solution Specialist