Trenutno nije omogućena kupovina kurseva preko online portala. Ako želite da kupite izabrani kurs, možete nam se obratiti na email: info@webiz.me

Liderstvo i timski rad

Ovaj kurs je praktičan vodič kroz svet liderstva putem prenošenja znanja i veština koje su potrebne za uspešno vođenje timova, u cilju razvoja kompanije i dostizanja najviših performansi.

profesor @ Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

Katarina Pavlović

Dr Katarina Pavlović ima dvadeset godina profesionalnog iskustva u industriji i tri godine iskustva u visokom obrazovanju. Deset godina je bila na menadžerskim pozicijama sa visokim stepenom odgovornosti u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, što joj danas pruža mogućnost da spaja teoriju iz specijalizovanih menadžment disciplina i praksu. Od 2017.godine, izabrana je u zvanje docenta Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment u Beogradu, gde istraživački naglasak stavlja na prilagođavanje metodologija projektnog menadžmenta savremenim aspektima poslovanja, teorije liderstva i liderske stilove, na agilnu transformaciju i inoviranje poslovnih modela, na sisteme menadžmenta u haordijskim organizacionim sistemima i na aktuelne aspekte upravljanja znanjem i inovacijama.

Liderstvo i timski rad

Cena kursa iznosi: 150‎€

Pravi lideri su danas potrebni svakoj organizaciji, na svim nivoima, kako bi putem povezivanja, kolaboracije i rešavanja problema vodili timove ka zajedničkoj viziji, ostvarujući tako kompetitivnu prednost i održivost. Liderstvo i timski rad su esencijalni za uspeh i postizanje ciljeva u VUCA svetu, zbog čega je ulaganje u lični razvoj ulaganje u uspeh kompanije u budućnosti.

Lekcije:

1. Značaj liderstva u VUCA svetu
2. Teorije liderstva
3. Liderski stilovi
4. Stepenice liderstva
5. Liderstvo i komunikacija
6. Kreiranje i vođenje tima
7. Liderstvo u “novoj normalnosti”