Trenutno nije omogućena kupovina kurseva preko online portala. Ako želite da kupite izabrani kurs, možete nam se obratiti na email: info@webiz.me

Napredni kurs poslovne komunikacije – od inspiracije do informacije

Polaznici će dobiti konkretna i jasna uputstva kako da unaprede svoje komunikacione veštine, steknu samopouzdanje i unaprede usmeno i pismeno izražavanje. Osim toga, dobiće lako primenljive smernice za vođenje sastanaka, telefonskih razgovora i izradu prezentacija, uživo i online.

Sanja Kostić

Dobrila Stanković i Sanja Kostić su osnivači kompanije Excellent at Work koja pruža specijalizovane kurseve engleskog jezika, prvenstveno poslovnog engleskog, namenjene pojedincima i kompanijama. Sanja je po struci diplomirani filolog sa MBA diplomom Cardiff University. Radila je kao profesor, prevodilac i digitalni marketing menadžer i odlučila da zajedno za Dobrilom svoje znanje iz akademskog i korporativnog ugla pretoči u kurs koji obuhvata sve sfere pismene i usmene poslovne komunikacije.

Dobrila Stanković

Dobrila je kroz razne angažmane u vladinom, nevladinom i privatnom sektoru, razvila veštinu pisanja različitih dokumenata, od projektne dokumentacije, izveštaja i formalnih pisama, do akademskih radova i govora. Kroz rad sa ljudima iz različitih oblasti specijalizacije i iz različitih zemalja, uspele su da identifikuju potrebe i izazove sa kojima se ljudi najčešče suočavaju u poslovnoj korespodenciji i objedinile najbolje prakse i savete kako da se na njih odgovori.

Napredni kurs poslovne komunikacije – od inspiracije do informacije

Cena kursa iznosi: 80€

Svi polazinici kursa biće upoznati sa najvišim standardima profesionalne komunikacije i savetima i preporukama stručnjaka iz različitih oblasti. Materijali na osnovu kojih je kurs pripremljen zasnovani su na iskustvu samih predavača, njihovom specijalizovanom i akademskom znanju iz oblasti filologije, marketinga, ali i političikih nauka i metodologije naučnih i drugih istraživanja.

Polaznici će dobiti konkretna i jasna uputstva kako da unaprede svoje komunikacione veštine, steknu samopouzdanje i unaprede usmeno i pismeno izražavanje. Osim toga, dobiće lako primenljive smernice za vođenje sastanaka, telefonskih razgovora i izradu prezentacija, uživo i online.

Lekcije:

1. Izrada i struktuiranje profesionalnih mejlova
2. Pisanje CV-ja i motivacionog pisma
3. Pisanje izveštaja
4. Vođenje produktivnih poslovnih sastanaka
5. Usmena komunikacije putem telefona i uživo u manje formalnim poslovnim situacijama
6. Izrada efektivne prezentacije i veštine javnog nastupa