Direktor BDO Ventures d.o.o.

Luka Pejović

Investicije i finansije su predmet mojih interesovanja još od fakulteta. Od rada u finansijskom sektoru energetske kompanije u Nemačkoj, SAD i Španiji, preko finansijskog kontrolinga u brodogradnji u Norveškoj do uloge finansijskog konsultanta za M&A u Srbiji, moje aktivnosti uvek su fokusirane na finansijske procese. Kroz rad na srpskom tržištu imao sam priliku da se upoznam sa problemima domaće privrede, posebno malih preduzeća i startapa, prouzrokovanih manjkom alternativnih izvora kapitala. Tako se rodila ideja da se mladim kompanijama ponudi inovativna finansijska usluga i na taj način reši, ili barem ublaži, njihov problem sa finansiranjem. Kao rezultat ovih stremljenja, nastala je prva srpska crowdinvesting platforma Ventu.rs koja je upravo krenula sa radom na tržištu Srbije.


Postizanje rasta kompanije kroz grupno finansiranje (crowdinvesting)

Besplatan kursPostizanje rasta kompanije kroz grupno finansiranje (crowdinvesting)

Crowdinvesting je finansijsko-marketinški instrument koji na jedinstven način kompanijama sa željom da rastu pruža mnoštvo potrebnih alata potrebnih da se taj rast ostvari. Pored obezbeđivanja finansijskih sredstava za finansiranje rasta, crowdinvesting kompanijama sa sobom donosi i više marketinških efekata koji značajno povećavaju šanse za uspeh. 


U okviru kursa pozabavićemo se time šta je crowdinvesting, koju korist kompanije mogu imati od njega i na koji način iskoristiti njegov puni potencijal. Takođe, predstavićemo i druge opcije za finansiranje postoje i koje su njihove prednosti i mane u odnosu na crowdinvesting. Na kraju, cilj je da svaki polaznik do kraja razume sve važne detalje vezane za crowdinvesting kako bi mogao da donese kvalifikovanu odluku o tome da li je to pravi način za finansiranje njegovog biznisa.

Izrada ovog videa omogućena je uz pomoć američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj ovog videa isključivo je odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.