Instrukcije za plaćanje putem platnog naloga

1. Registrujte se na našoj we.edu platformi

2. Izvršite uplatu prateći instrukcije sa slike


3. Nakon što uplata bude evidentirana, kursu ćete moći da pristupite u okviru svog 
we.edu naloga

4. Pratite raspored otključavanja lekcija

Cene su istaknute u dinarima po srednjem kursu NBS.

Pišite nam za sve dodatne informacije